ให้คำปรึกษา
ออกแบบสิ่งพิมพ์ และการผลิตซองพลาสติกชนิดอ่อน
ทำแบบ / ทำแม่พิมพ์
รับผลิตแม่พิมพ์ถุงพลาสติก คุณภาพมาตรฐาน ระดับสากล
ผลิตชิ้นงาน
รับผลิตชิ้นงาน ตามความพึงพอใจของลูกค้า
ข่าวสาร & กิจกรรม
Happy New Year 2018
Happy New Year 2018
กิจกรรมสงกรานต์ 2561
กิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2561
สัมนาประจำปี
กิจกรรมสัมมนาประจำปี
 
วีดีโอ
บริษัท ว่องไท พริ้นติ้ง พลาส จำกัด เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจการพิมพ์ Flexible Packaging ในระดับประเทศ และมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลก เรามุ่งเน้นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความสวยงาม และให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดของลูกค้า
Wong Thai Printing Plas.