ซองหน้าใส หลังทึบ
ซองหน้าใส หลังทึบ
ซองหน้าใส หลังทึบ  Pouch with Open Front Window
ซองหน้าใส หลังทึบ ซองหน้าใส หลังทึบ

ซองหน้าใส หลังทึบ  Pouch with Open Front Window