บริษัท ว่องไท พริ้นติ้ง พลาส จำกัด 

ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีความมุ่งมั่งที่จะสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ พลาสติกชนิดอ่อน
ให้ได้คุณลักษณะเหมาะสมสวยงาม มีความปลอดภัย มีคุณภาพตามประเภทสินค้า และความต้องการของลูกค้า
ทั้งนี้ทางบริษัทนำระบบ ISO 9001 : 2015, GMP, HACCP มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารมั่นใจได้ว่าจะได้รับบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย