ทางบริษัทว่องไท พริ้นติ้ง พลาส จำกัด ทุ่มเท และใส่ใจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ เริ่มตั้งแต่

- การสร้างโรงงานเป็นระบบปิด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม รวมทั้งลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตอาหาร
- การได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลต่าง ๆ เพื่อความมีประสิทธิภาพขององค์กร
- และเพื่อเพิ่มความมั่นใจในสินค้า ผลิตภัณฑ์ของเรา เราจึงใส่ใจในการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การ
1. การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า (INPUT) เราคัดสรรแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
2. การตรวจรับแม่พิมพ์ การเตรียมแม่พิมพ์ การจัดเก็บแม่พิมพ์
3. การตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต (In Process)ในทุกขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการพิมพ์ ดรายลามิเนต การผ่ากรอ และขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์
4. การตรวจสอบคุณภาพงานสำเร็จ (OUTPUT) ทั้งด้านความสวยงาม สีสัน ความเหมือนจริง ความสมบูรณ์แบบของภาพ และด้านคุณภาพการนำไปใช้งาน
- เรามีห้อง LAB ที่ทันสมัย มีการรองรับการตรวจสอบค่าต่าง ๆ ของฟิล์มพลาสติก และสินค้าสำเร็จ เพื่อตรวจสอบ การทนแรงดึง (Tensile Strength), ความแข็งแรงของรอยซีล (Seal Strength), ความผนึกแน่นของกาวลามิเนต (Bond Strength), ความลื่นของผิวสัมผัสวัสดุ (COF-Coefficient of friction), การรั่วซึมของรอยซีล (Seal-Leaking Test)

   

 

- เรามีคลังจัดเก็บสินค้าที่มีระบบ มีมาตรฐาน การดูแลรักษาสินค้าในคลังสินค้าเพื่อป้องกันความเสียหาย สูญเสีย หรือเสื่อมคุณภาพของสินค้า มีการปฏิบัติการตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง

- เรามีการขนส่งที่มีระบบGPS เพื่อลดความล่าช้าและลดเวลาที่เกิดขึ้นจากการวิ่งนอกเส้นทางโดยการรู้ตำแหน่งของรถตลอดเวลา เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อการขนส่งหรือบริการ
- เรามีการส่งผลิตภัณฑ์เพื่อรับการตรวจตามมาตรฐานความปลอดภัยเป็นประจำทุกปี โดยมาตรฐานสำคัญมีดังนี้
1. ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 เรื่องกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก โดยการส่งตัวอย่างสินค้าเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของพลาสติก (Material Test) และทดสอบการแพร่กระจาย (Migration Test) เป็นประจำทุกปี
2. ข้อ กำหนด กฎระเบียบที่ใช้ในกลุ่มสหภาพยุโรป EU legislation Union Guidelines on Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food.
ด้วยมาตรการด้านคุณภาพต่าง ๆ ที่ทางบริษัทได้จัดทำขึ้น ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ถึงบรรจุภัณฑ์ของท่านจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน